Jan Truhlář

znalecké posudky nemovitostí

znalec v oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí

znalecké posudky vypracuji jako jeden z podkladů mimo jiné pro účely:

 • výpočtu daně z převodu nemovitostí
 • darovací daně
 • dědického řízení
 • veřejné dražby
 • restituce
 • rozdělení SJM
 • vkladu nemovitostí do majetku (účetnictví) firmy
 • dělení podílového spoluvlastnictví, reálné dělení nemovitostí
 • pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí
 • ocenění věcných břemen

seznam základních podkladů:

Ne všechny uvedené podklady jsou nutné pro vypracování znaleckého posudku,
vybrané podklady jsem schopen pro Vás zajistit.

 • aktuální výpis z katastru nemovitostí, u bytových jednotek pak i na obytný dům a pozemky
 • aktuální kopie katastrální mapy
 • geometrický plán zaměření stavby
 • kopie nabývacího titulu
 • původní ocenění (pokud je k dispozici)
 • stavebně právní dokumentace (stavební povolení/ohlášení stavby, stavební dokumentace - půdorysy jednotlivých podlaží, řez stavby, kolaudační rozhodnutí/kolaudační souhlas)
 • u bytových jednotek/nebytových prostor prohlášení vlastníka
 • nájemní smlouvy
 • smlouva o věcném břemeni, případně jakémkoli jiném omezení váznoucím na oceňovaných nemovitostech